V, júl. 14, 2024

2022.08.30.
Rendkívüli ülés
     Meghívó         
Jegyzőkönyv

2022.02.14.
      Meghívó            Jegyzőkönyv

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

2. Az óvoda és bölcsőde felvételi körzetek és általános felvétel időpontjának, módjának meghatározása

3. A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde valamint a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal között megkötött Megállapodás felülvizsgálata

1. Melléklet

4. Bogyiszló Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

5. A 2022. évi bevételek és kiadások ütemezésének likviditási terve elfogadásáról

6. A polgármester illetményének megállapítása, az alpolgármester költségtérítésének megállapítása

7. A helyi civil szervezetek beszámolója a működési támogatás elszámolásáról, döntés az új civil pályázat kiírásásról

1. Melléklet

8. A 2022. évi közfoglalkoztatás igénybevételéhez benyújtott pályázatok bemutatása, beszámoló a 2021. évi közfoglalkoztatásról

9. Bogyiszló Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés tárgyalása

10. A 2022. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

1. Melléklet

11. Beszámoló a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2021. évi működéséről

1. Melléklet

12. Beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről

13. Egyebek

1. Melléklet

2. Melléklet

3. Melléklet

4. Melléklet

5. Melléklet

6. Melléklet

7. Melléklet


2022.01.31.
    Meghívó         Jegyzőkönyv

1. A polgármester illetményének, az alpolgármester költségtérítésének megállapítása

2. A JETA-pályázat pontosítása és benyújtáshoz szükséges önrész biztosítása


Please insert your API key for mailchimp.

Image