V, júl. 14, 2024

Kedvezményezett neve: Bogyiszló Község Önkormányzata

Projekt címe: Bogyiszló Község belterületi vízrendezése I. ütem

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016

Szerződött támogatás összege: 297 682 950 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

 

 

Projekt tartalmának bemutatása:

 

A projekt keretén belül megvalósul a település főutcáját alkotó Tolnai, Kossuth, Ady, Honvéd és Ifjúság utcákban a csapadékvíz elvezetés, főleg burkolt, nyílt árkok építésével. Zárt csatorna alkalmazására csak rövid szakaszokon kerül sor, ahol a nyílt árok elhelyezésére nincs hely.

A tervezett árkok jelentős része úgynevezett áttört mederburkoló elemekkel lesz burkolva. Az áttört elemek lehetőséget biztosítanak a vizek helyben történő elszikkasztására, ugyanakkor stabilizálják és tisztíthatóvá teszik az árokmedret.

A levezetett csapadékvizek befogadója Bogyiszlói Holt-Duna. A befogadókba vezető árkok és csatornák a belépés előtt hordalékfogó műtárgyon kerülnek átvezetésre.

A Tolnai utcához és a Kossuth utcához tartozó öblözetből lefolyó vizek közvetlen befogadóba való vezetése csak nehezen lenne megoldható, ezért szikkasztó meder kialakítását terveztük. A szikkasztó medrek környezetét, az elszikkasztott víz elpárologtatására, vízkedvelő fákkal célszerű beültetni. Tervezett vízrendezés hossza 4490 fm.

Image

Please insert your API key for mailchimp.

Image