V, szept. 25, 2022
Rendelet száma Rendelet neve
1.

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

 

1. Melléklet

2.

A község szabályozási tervének jóváhagyásáról és a Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 1/2005.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

1. Melléklet

2. Melléklet

3.

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022 (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

4.

Bogyiszló község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022.(V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról  

5.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V.19.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

6. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
7.

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól

Please insert your API key for mailchimp.

Image