H, márc. 20, 2023

All Stories

Igaz Melinda Sára bemutatkozása:

 

Szeretettel köszöntöm Bogyiszló község lakosait a zsoltáros bizonyságtételével: „Aki bízik az Úrban, azt Ő szeretettel veszi körül.” (Zsoltárok könyve 32: 10)

Igaz Melinda Sára vagyok, református lelkipásztor. 1971-ben születtem Nagybányán. Hárman vagyunk testvérek: egy öcsém, és egy húgom van. Apai nagyapám presbiter volt, anyai nagyapám gondnok. Érettségi után, az Istentől kapott elhívás nyomán választottam a lelkészi hivatást, azonban az Istenre találásomban segített a családomban kapott vallásos nevelés, és nagyszüleim templomos életpéldája is.

Általános iskolai és középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban végeztem, azt követően a Debreceni Református Teológiai Akadémián (ma Hittudományi Egyetem) szereztem református lelkész végzettséget. Ötöd évesen kezdtem lelkészi szolgálatomat 1994. október elsején az Abádszalóki Református Egyházközségben (Nagykunsági Református Egyházmegye). Gyülekezeti munkám elején azzal szembesültem, hogy az egyetemen kapott elméleti képzést szükséges kiegészíteni gyakorlati képzéssel is, ezért elvégeztem a Kossuth Lajos Tudományegyetemen (ma Debreceni Egyetem) előbb a mentálhigiénikus, később a pásztorálpszichológiai lelkigondozó képzést.

2000 augusztusa óta az Izsáki Református Egyházközségben (Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye) beosztott lelkészként, mellette 2012 decemberétől a szomszédos Ágasegyházi Református Missziói Egyházközségben pedig helyettes lelkészként szolgálok.

Két gyermek édesanyja vagyok: Bíborka egyetemre jár, Huba középiskolás.

Megtisztelő számomra, hogy a Presbitérium meghívott a lelkészi szolgálatra. Jó érzés megtapasztalni, hogy a pásztorát kereső gyülekezet szeretetteljes, nyitott, érdeklődő. Nagyon megfogott az itt lakók hagyománytisztelete; hogy mekkora érték számukra a közösséghez tartozás; milyen fontosnak tartják a kapcsolatok ápolását. Isten segítségével, hitemmel és tudásommal a gyülekezet épülését kívánom szolgálni.

Új lelkésze lett Bogyiszlónak

 

Átadásra került a Magyar Falu Program által támogatott két új út Bogyiszlón

 

2020. december 22-én 10:00 órakor átadásra kerültek a Magyar Falu Program nyertes pályázatából finanszírozott felújított új bogyiszlói utak. A mintegy 27.779.918 Ft-os támogatásból elkészült a Szekszárdi utca II., és József Attila utca I. üteme. A projekt jelenleg befejezett munkálatainak kivitelezője a KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. volt. A szalagátvágásra a Toldi u.-Dózsa Gy. u.-Szekszárdi utca csatlakozásánál került sor. A nemzeti színű szalagot Horváth István, megyénk országgyűlési képviselője, Tóth István polgármester, valamint Kőműves Krisztián a KÉSZ Kft. ügyvezetője vágta át, így a járványügyi szabályokra való tekintettel szűk körben, de ünnepélyesen átadásra kerültek az elkészült utak.

 

 

 

 

Átadásra került a Magyar Falu Program által támogatott két új út Bogyiszlón

 

INDUL A BELVÍZELVEZETÉS I. ÜTEME – csaknem 300 millió forint jön a településre

 

A TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú pályázaton 297.682.950.- Ft összegű fejlesztést nyert BOGYISZLÓ a „Bogyiszló Község belterületi vízrendezése I. ütem” címen benyújtott pályázatával.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020. év 06. hó 01. nap.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 02. hó 28. nap

 

 

 

INDUL A BELVÍZELVEZETÉS I. ÜTEME – csaknem 300 millió forint jön a településre

 

Muharay Életműdíjat kapott Streer Tamásné

 

Streer Tamásné, a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület elnöke 2020. szeptember 19-én Muharay-díjat, valamint Muharay Életműdíjat vehetett át a Szövetség 30 éves évfordulóján, az éves közgyűlésen megtartott díjátadón, Kalocsán. Tánccsoportunk vezetője az első, aki életmű díjat vehetett át a Szövetségtől! Ezúton is sok szeretettel gratulálunk Marika néninek a megérdemelt kitüntetéshez!

A Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület és a település vezetősége a díjátadó után egy kis meglepetés fogadáson gratulálta meg a díjazottat. Büszkék és hálásak vagyunk!

 

Muharay Életműdíjat kapott Streer Tamásné

 

 

LIBERTY PARTY A bogyiszlói Holt-Duna parton

 

Bogyiszló Község Önkormányzata csatlakozott a Bogyiszló Jövője Alapítványhoz, s az idei évben közös szervezésben valósult meg a BOJA által már évről-évre rendezett Holt-Duna Party grillparty, melyet idén Liberty partynak kereszteltek.

 

 

 

LIBERTY PARTY A bogyiszlói Holt-Duna parton

 

 

MINISZTERI DÍJAT KAPOTT A BOGYISZLÓI ZENEKAR

 

Csokonai Vitéz Mihály-díjban részesült a Bogyiszlói zenekar az autentikus népzene és cigányzene ápolásáért, megőrzéséért. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára és Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára állami kitüntetéseket és miniszteri kulturális díjakat adott át március 15. és augusztus 20. alkalmából a Pesti Vigadóban 2020. augusztus 19. napján. A bogyiszlóiak díját Mihálovics Zsolt zenekarvezető vette át a tagok – Bartha Zalán, Orsós Zoltán, Kovács Ferenc, Orsós Tibor, Debreceni István és Kovács Pál – képviseletében.

 

 

 

MINISZTERI DÍJAT KAPOTT A BOGYISZLÓI ZENEKAR

 

LEMONDOTT LELKÉSZI HIVATALÁRÓL

DANCS RÓBERT bogyiszlói lelkész

 

Mivel a hivatalos bejelentések helyévé vált a közösségi média, így én is helyén valónak tartom, hogy - közszereplő lévén - a szóbeszédeket megelőzve, itt tegyem közzé az életem alakulását érintő információkat.

Az évek óta tartó egyházon belülről ért támadások miatt, a lelkészi hivatalomról lemondtam. Ezt pénteken bejelentettem az egyházmegye vezetése felé, ma pedig a gyülekezetnek. Tehát nem a bogyiszlói lelkészi hivatalról mondok le, hanem a lelkészi szolgálatot hagyom abba augusztus végén. (Egy időre mindenképpen.) A lemondásom elfogadását jövő héten beszélem meg az esperes úrral. Bár való igaz, hogy a presbitérium egyöntetűen vasakarattal marasztal és a végletekig küzdene értem, de pont azt akarom elkerülni, hogy hasztalan háborúba menjenek, hiszen feltételezhető, hogy – mint eddig, ezután is – koncepciós döntés születik.” – Írja 2020. augusztus 2.-án Dancs Róbert lelkész a közösségi oldalán.

 

 

LEMONDOTT LELKÉSZI HIVATALÁRÓL

Alkategóriák

Please insert your API key for mailchimp.

Image