Cs, jún. 13, 2024
Új lelkésze lett Bogyiszlónak

Igaz Melinda Sára bemutatkozása:

 

Szeretettel köszöntöm Bogyiszló község lakosait a zsoltáros bizonyságtételével: „Aki bízik az Úrban, azt Ő szeretettel veszi körül.” (Zsoltárok könyve 32: 10)

Igaz Melinda Sára vagyok, református lelkipásztor. 1971-ben születtem Nagybányán. Hárman vagyunk testvérek: egy öcsém, és egy húgom van. Apai nagyapám presbiter volt, anyai nagyapám gondnok. Érettségi után, az Istentől kapott elhívás nyomán választottam a lelkészi hivatást, azonban az Istenre találásomban segített a családomban kapott vallásos nevelés, és nagyszüleim templomos életpéldája is.

Általános iskolai és középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban végeztem, azt követően a Debreceni Református Teológiai Akadémián (ma Hittudományi Egyetem) szereztem református lelkész végzettséget. Ötöd évesen kezdtem lelkészi szolgálatomat 1994. október elsején az Abádszalóki Református Egyházközségben (Nagykunsági Református Egyházmegye). Gyülekezeti munkám elején azzal szembesültem, hogy az egyetemen kapott elméleti képzést szükséges kiegészíteni gyakorlati képzéssel is, ezért elvégeztem a Kossuth Lajos Tudományegyetemen (ma Debreceni Egyetem) előbb a mentálhigiénikus, később a pásztorálpszichológiai lelkigondozó képzést.

2000 augusztusa óta az Izsáki Református Egyházközségben (Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye) beosztott lelkészként, mellette 2012 decemberétől a szomszédos Ágasegyházi Református Missziói Egyházközségben pedig helyettes lelkészként szolgálok.

Két gyermek édesanyja vagyok: Bíborka egyetemre jár, Huba középiskolás.

Megtisztelő számomra, hogy a Presbitérium meghívott a lelkészi szolgálatra. Jó érzés megtapasztalni, hogy a pásztorát kereső gyülekezet szeretetteljes, nyitott, érdeklődő. Nagyon megfogott az itt lakók hagyománytisztelete; hogy mekkora érték számukra a közösséghez tartozás; milyen fontosnak tartják a kapcsolatok ápolását. Isten segítségével, hitemmel és tudásommal a gyülekezet épülését kívánom szolgálni.

Author’s Posts

Related Articles

Aratónap

Please insert your API key for mailchimp.

Image
Copyright © Bogyiszló Község Önkormányzata; Laptopdigital Kft.; Czakó Balázs Fotográfia