kedd, 20 augusztus 2019

TÁJÉKOZTATÓ A 2019 ÉVI EURÓPAI PARLAMENT VÁLASZTÁSRÓL

Európai parlamenti választás 2019

 

 

 

 

Az Európai Parlament tagjainak választásán választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgára, amennyiben nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni, továbbá azok a nagykorú magyar állampolgárok, akiknek sem Magyarországon, sem az Európai Unió más tagállamában sincsen lakcímük.

 

Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív választójoggal) az,

  • aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
  • akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége
  • pszichés állapota, szellemi foglalkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan, vagy időszakonként visszatérően nagy mértékben csökkent, vagy
  • pszichés állapota vagy szellemi foglalkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.

 

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll. Nem választható továbbá az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerint jogszabályba, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából. Nem szavazhat az a magyar választópolgár, aki az Európai Unió más tagállamában kérte névjegyzékbe vételét az EP választásra.

 

 

Hol és hogyan szavazhatok

 

Van magyarországi lakcímem

  • Szavazás másik szavazókörben: az európai parlamenti választáson az ország bármely, szabadon választott településének kijelölt szavazókörében leadhatja szavazatát átjelentkezési kérelmet benyújtva online vagy papír alapon.
  • Külképviseleti szavazás: kérheti külképviseleti névjegyzékbe vételét, amennyiben szavazatát a külföldi magyar nagykövetségek, konzulátusok valamelyikén kívánja leadni.
  • Szavazás a külföldi lakóhelye szerinti jelöltekre: amennyiben nem a magyarországi pártlistákra kíván szavazni, hanem a külföldi lakóhelye szerinti jelöltekre, úgy a fogadó állam jogszabályai szerint kérheti, hogy vegyék fel az adott uniós tagállam névjegyzékébe. Ebben az esetben a Nemzeti Választási Iroda a magyarországi névjegyzékből törli, kizárva ezzel a kettős szavazás lehetőségét.

 

Nincs magyarországi lakcímem

Külhoni magyar állampolgárként – választás regisztrációját követően – szavazatát az önnek megküldött szavazási levélcsomagban leírtak szerint adhatja le az országgyűlési választásokon, az országos népszavazásokon, valamint – amennyiben az európai Unió más tagállamában sincsen lakcíme – az európai parlamenti választásokon.

 

 

Kérelmek benyújtása

 

Átjelentkezés másik belföldi szavazókörbe

Benyújtási határidő: 2019. márc. 21 - 2019.május 22. 16.00-ig

 

Braille-írásos szavazósablon igénylése

Benyújtási határidő: 2019. már. 1. – 2019. máj. 17. 16.00-ig

Akadálymentes  szavazóhelyiség igénylése

Benyújtási határidő: 2019. márc.1. -2019. máj.22. 16.00-ig

Külképviseleti névjegyzékbe vétel

Benyújtási határidő: 2019. márc 21- 2019. máj.17. 16.00-ig

Mozgóurna igénylése

Benyújtási határidő: 2019. márc. 21. -2019. máj 26. 16.00-ig

Más EU tagállam polgárának névjegyzékbe vétele

Benyújtási határidő: 2019. márc.1. – 2019. máj.10. 10.00-ig

EU-n kívüli lakcímmel rendelkező magyar állampolgár regisztrációja

Benyújtási határidő: 2019. márc 1. – 2019. máj. 2. 16.00-ig

 

További információk elérhetők a http://valasztas.hu/ep2019. oldalon

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatás kormányablakok nyitvatartásáról

 

 

Tájékoztató

 

Az Európa Parlamenti választás eredményes lefolytatására a Tolna Megyei Kormányhivatal valamennyi Járási Hivatalának Kormányablaka az Európa Parlamenti választás 2019. május 26. napján reggel 6.00- 19.00 óráig tartó rendkívüli nyitva tartással biztosít lehetőséget arra, hogy a szavazáshoz szükséges érvényét vesztett okirat pótolható, beszerezhető legyen.

 

Bogyiszló, 2019. május 2.                                    dr.Dobai Sándor

                                                                                              jegyző

 

 

 

 

Tájékoztató

 

Az Európai Parlamenti választás eredményes lefolytatására a Tolna Megyei Kormányhivatal valamennyi Járási Hivatalának Kormányablaka az Európa Parlamenti választások napját megelőző napon, azaz 2019. május 25. napján (szombaton) reggel 8.00- 14.00 óra között rendkívüli nyitvatartással biztosít lehetőséget arra, hogy a szavazáshoz szükséges érvényét vesztett okirat pótolható, beszerezhető legyen.

 

Bogyiszló, 2019. május 9.                                    dr. Dobai Sándor

                                                                                       jegyző