szombat, 15 augusztus 2020

 

2019. évi ülések

 

 

 

2019.10.30. 

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
  3. Képviselői tiszteletdíjak  
  3. Tájékoztatás az alakuló ülés menetéről, az eskütételről  
  4. SZMSZ felülvizsgálata  
  4. SZMSZ módosítása  
  5. Alpolgármester-választás  
  6. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása  
  7. Bizottságok megválasztása  
  10. Tájékoztató az összeférhetetlenség és a méltatlanság szabályairól  
  11. Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tétel szabályairól  

 

 

 


 

 

2019.11.28. 

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. Beszámoló lejárt idejű határozatokról és a polgármester átruházott határkörben hozott döntéseiről

 
  2. Polgármesteri hivatal létrehozása  
  3. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve  
  4. Javaslat a 2020-2024. évi stratégiai ellenőrzési terv elfogadására  
 

4. Javaslat Bogyiszló Község Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

 
  5. Tóth István polgármester 2019. október 12-ig tartó jogviszonyának szabadság elszámolása  
  6. Tájékoztatás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
 
  7. 2019.évi szociális tűzifa támogatás  
  8. Bogyiszló, Szent István tér 8. szám alatti, 434/6 helyrajzi számú Katolikus Iskolaépület zarándokszállássá alakításának és felújításának III. ütemére beérkezett ajánlatok elbírálása
 
  9. Bogyiszló Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatának módosítása  
  10. Döntés a Bogyiszlói iparterület termőföld haszonbérletére kiírt pályázat nyerteséről  
  11. Döntés ifjúsági hangverseny sorozat támogatásáról